In GGz Centraal wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Voor het gebruik van cliëntengegevens is toestemming nodig; als u bezwaar maakt dan worden uw gegevens niet in het onderzoek betrokken.

In sommige gevallen zijn gegevens dusdanig bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar zijn tot de individuele cliënt en is het vragen van toestemming niet meer mogelijk, bv bij statistische gegevens; in een dergelijk geval wordt geen individuele toestemming gevraagd.