De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt.

De Wet Bopz (Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen) bepaalt dat het dossier na het einde van de Bopz-maatregel 5 jaar moet worden bewaard. Deze gegevens mogen niet eerder vernietigd worden, zelfs niet op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als dat voor een goed hulpverlenerschap nodig is.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.