Als uw behandelaar en de geneesheer-directeur daarmee instemmen dan kan dat. U kunt het ziekenhuisterrein alleen verlaten als u daarvoor toestemming hebt.

De geneesheer-directeur beslist of u met verlof mag. Hij geeft alleen toestemming voor verlof als het gevaar dat de aanleiding was voor de gedwongen opname, voldoende is geweken. U krijgt van hem een brief mee waarin staat wanneer en hoe lang u verlof hebt. Aan het verlof kunnen voorwaarden zijn verbonden, bijvoorbeeld dat u elke dag uw medicijnen inneemt. Er bestaat kort verlof en lang verlof:

  1. Kort verlof duurt maximaal zestig uur per keer. Dat is wee en een halve dag achter elkaar. zo kunt u bijvoorbeeld een weekend.  naar huis gaan. Kort verlof mag zo vaak als men verantwoord acht. U kunt ook elke dag kort verlof krijgen, zodat u een paar uur weg kunt gaan.
  2. Lang verlof duurt langer dan zestig uur achterelkaar, maar niet langer dan twee weken per keer. Dit verlof kan tweemaal per jaar worden verleend. In twee weken lang verlof kunt u met vakantie gaan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.