Patiënten hebben het recht zich terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. Patiënten hebben ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mogen de privacy en gevoelens van anderen niet gekwetst worden. Als u bijvoorbeeld met meerdere mensen op een kamer verblijft, dan zult u rekening met elkaar moeten houden.

Onder bepaalde omstandigheden kan uw privacy ingeperkt worden. De afspraken hierover worden dan vastgelegd in uw behandelingsplan.

GGz Centraal geeft geen informatie over u aan anderen zonder uw toestemming. Alleen voor het informeren van mensen die direct bij uw behandeling zijn betrokken is geen toestemming vereist. Ook het feit dat u bent opgenomen wordt niet aan derden meegedeeld. Zelfs niet aan uw naasten, als u dat beslist niet wilt.

Bij een gedwongen opname is GGz Centraal – op grond van de Wet Bopz (Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) – wel verplicht tot het geven van inlichtingen. Bijvoorbeeld aan de officier van justitie en de inspecteur voor de geestelijke gezondheidszorg. Ook aan de wettelijke vertegenwoordiger en/of naaste familie wordt meegedeeld als iemand gedwongen is opgenomen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.