Elk mens heeft recht op zijn eigen levensovertuiging. Het is voor iedere patiënt mogelijk de gebruiken van zijn of haar geloof te volgen. Als u om geloofsredenen bijvoorbeeld geen varkensvlees eet dan wordt daar rekening mee gehouden.

Iedereen die bij GGz Centraal in behandeling is, kan ongeacht zijn of haar achtergrond een beroep doen op de dienst geestelijke verzorging van GGz Centraal. De geestelijk verzorgers richten zich op vragen rond zingeving en ondersteunen in het nadenken over levensvragen.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.