Patiënten worden niet belemmerd in het contact met de wereld buiten de kliniek. Zij kunnen telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden.

Bij patiënten die gedwongen zijn opgenomen (na een beslissing van de rechter), kunnen deze rechten alleen ingeperkt worden als er gevaar bestaat voor de veiligheid van de patiënt, ter voorkoming van strafbare feiten, of wanneer de goede gang van zaken in de kliniek in gevaar komt. Als er sprake is van beperking van het recht op contact, dan wordt dit vastgelegd in het behandelingsplan. De geneesheer-directeur wordt in kennis gesteld van de beperking.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.