In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als er door bepaalde omstandigheden beperkingen aan uw bewegingsvrijheid moeten worden gesteld, gebeurt dat altijd in overleg met u. Afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan.

De meeste patiënten zijn vrijwillig in ggz Centraal opgenomen. Er zijn echter ook patiënten gedwongen opgenomen, na een beslissing van de rechter. Bent u gedwongen opgenomen, dan kunt u (het terrein van) de kliniek niet zonder begeleiding of toestemming van de behandelaar verlaten. Afspraken hierover worden vastgelegd in uw behandelplan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.