Ja, als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren.

Bent u het niet eens met de visie van uw behandelaar? Dan kunt u uw commentaar in het dossier laten opnemen. Als uw behandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw verzoek weigeren, maar u moet dan wel weten waarom.

Bekijk het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.