Als een partner of familielid curatele, bewindvoering of mentorschap wil aanvragen voor een cliënt van GGz Centraal dan kan hij of zij contact opnemen met de behandelaar. Bij de beoordeling van een verzoek tot curatele, bewindvoering of mentorschap kan de rechter vragen om een geneeskundige verklaring. Pas als de kantonrechter een formeel verzoek indient bij een directeur zorg van GGz Centraal, wordt deze verklaring afgegeven. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het aandragen van de juiste gegevens aan de rechtbank. Een maatschappelijk werker kan daarbij op verzoek ondersteunen.