Ja, dat kan. Als er toch weer gevaar ontstaat zal de geneesheer-directeur het verlof intrekken. Bijvoorbeeld als u zonder toestemming met uw medicatie stopt. Als er voorwaarden aan uw verlof zijn gesteld en u komt deze niet na, dan kan de geneesheer-directeur het verlof ook intrekken.

Als uw verlof is ingetrokken, haalt men u naar het ziekenhuis terug. Binnen vier dagen krijgt u een brief waarin staat waarom uw verlof is ingetrokken. Als u het  niet eens bent met de intrekking van uw verlof, dan kunt u hierover het oordeel van de rechter vragen. Een advocaat kan u vertellen hoe dat in zijn werk gaat en staat u bij in deze rechterlijke procedure. De bijstand van de advocaat kost u niets.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.