In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dit geldt natuurlijk ook voor onze cliënten. Cliënten zijn dus net als ieder ander vrij in hun contacten met de media en in hun uitingen op sociale media. Deze vrijheid kan slechts beargumenteerd ingeperkt worden als er een wettelijke maatregel van toepassing is (zoals een IBS of een RM).

Wij vragen onze cliënten wel of zij in hun uitingen naar de pers of op sociale media rekening houden met de privacy van medecliënten en medewerkers.