Hebt u zelf een advocaat in de arm genomen dan is hij of zij – als uw vertegenwoordiger – bevoegd om alle rechten die u zelf hebt uit te oefenen. Met andere woorden: alle verzoeken van uw advocaat worden behandeld als ware ze van uzelf afkomstig.
Vertegenwoordigt de advocaat een tegenpartij dan krijgt hij of zij géén informatie over u tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft.
GGz Centraal zal altijd zorgvuldig nagaan of het verzoek afkomstig is van een ‘echte’ (geregistreerde) advocaat én of de advocaat al dan niet uw vertegenwoordiger is.