De privacy van een cliënt wordt ook na zijn dood beschermd. Daarom hebben nabestaanden in principe geen recht op inzage in het dossier.

Een verzoek om het dossier van een overleden partner of familielid in te zien of te laten vernietigen kan daarom niet zomaar worden ingewilligd. Mocht u deze wens toch hebben, dan kunt u dit verzoek voorzien van argumenten  – per mail of per brief –  voorleggen aan de raad van bestuur van GGz Centraal. De raad van bestuur overweegt dan of er gronden zijn om van de regelgeving af te wijken.