Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien.

  • Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage.
  • Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind het dossier inzien.
  • Jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen.

Een behandelaar mag ouders inzage weigeren als hij meent dat dit in het belang van het kind is. Als een kind wil dat zijn ouders geen inzagerecht hebben in zijn dossier en de behandelaar acht het kind in staat daarover te kunnen beslissen, ook dan kan de behandelaar de ouders inzage weigeren.

Om contact op te nemen met de behandelaar: ga naar het overzicht van alle locaties met bijbehorende contactgegevens.