Sommige mensen kunnen niet goed voor hun eigen belangen zorgen. De rechter kan voor deze mensen een curator, mentor of bewindvoerder benoemen.

  • curator en mentor
    De curator neemt alle verantwoordelijkheid over. De mentor treedt namens de cliënt op bij beslissingen over behandeling. Zowel curator als mentor kunnen inzage in het medisch dossier krijgen.
  • bewindvoerder
    Als cliënten niet in staat zijn om hun belangen van materiële aard (bijvoorbeeld geldzaken) te behartigen dan kan de rechter een bewindvoerder benoemen. Deze is alleen bevoegd om over materiële zaken te beslissen, níet over de behandeling. Een bewindvoerder mag het medisch dossier niet inzien.