Als derden informatie over de behandeling van uw kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van uw kind af wie daarvoor toestemming moet geven

  • is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig
  • voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven
  • jongeren vanaf 16 jaar hebben dezelfde rechten als volwassenen; zij moeten zelf toestemming geven