Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij de huisarts. De hulpverlener vraagt u van tevoren om toestemming voor het opvragen van dergelijke informatie.
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.