Naast uw individuele cliëntdossier worden ook enkele gegevens van u bewaard in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wel worden er enkele gegevens verstrekt aan de instanties die de behandeling of begeleiding betalen, zoals

  • uw ziektekostenverzekeraar of
  • de gemeente (als het gaat om hulp in het kader van de Jeugdwet of de Wmo)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.