U hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat u recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over uw behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast hebt u rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht u er met uw behandelaar niet uit komen, dan kunt u altijd een beroep doen op een patiëntenvertrouwenspersoon voor advies en hulp.

algemene leveringsvoorwaarden ggz
Als u hulp krijgt van ggz Centraal, dan maken wij samen met u afspraken. Deze afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan. Bij deze afspraken horen de algemene leveringsvoorwaarden ggz. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat waar ggz Centraal en u zich aan moeten houden.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.