Het college van geneesheer-directeuren Bopz is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) binnen GGz Centraal.

Uw behandeling bij GGz Centraal valt onder de verantwoordelijkheid van uw eigen behandelaar. Voor vragen over gedwongen opname of verplichte behandeling, kunt u zich wenden tot de geneesheer-directeur van de kliniek waar u verblijft (of het organisatieonderdeel waar u in behandeling bent).  In geval van een formeel verzoek, dient u dat (ook) schriftelijk te doen.