Samen naar beter werkzame psychotherapie voor complexe stoornissen.
In de wereld van de psychotherapie speelt een groeiend onbehagen dat 40 tot 60% van onze patiënten onvoldoende opknapt. Wetenschappelijk onderzoek is vooral gericht op specifieke stoornissen en de daarvoor ontwikkelde behandelvormen.

Het ‘transdiagnostische perspectief’ is een visie op psychopathologie die ervan uitgaat dat dezelfde onderliggende mechanismen kunnen leiden tot verschillende stoornissen of deze in stand houden. Transdiagnostiek gaat over het zien van de patiënt als één geheel – niet als een verzameling aparte diagnoses –  waarbij diens klachten én krachten worden meegenomen. Wellicht sluit deze visie beter aan bij het zoeken naar nieuwe oplossingen voor patiënten met complexe problematiek.

Dit congres gaat over bruggen slaan naar beter werkzame psychotherapie:

  • meer transdiagnostisch behandelen en samenwerken met andere partijen
  • niet elkaar beconcurreren, maar de handen ineen slaan
  • betere ketenzorg
  • kennis delen
  • de academische wereld verbinden met practice based onderzoek
  • meer gebruik maken van digitale middelen

Maar vooral ook bruggen slaan tussen verschillende psychotherapieën en herstel: de patiënt behandelen in zijn context met zijn naasten, samenwerken met het publieke domein, ervaringsdeskundigen en lotgenoten.

Experts op het gebied van wetenschap, onderzoek, diagnostiek en praktijk komen aan het woord over transdiagnostisch behandelen, herstel en psychotherapie bij patiënten met hoogcomplexe stoornissen. Er zijn workshops waarbij do’s en dont’s van het bruggen slaan bij hoogcomplexe zorgvragen geïllustreerd zullen worden.

Wanneer?

Zet deze datum alvast in je agenda: 17 mei 2022!
De definitieve inhoud van de middag volgt uiteraard zo snel mogelijk.

Meer informatie

Lees hier de ‘save the date’.