In het voorjaar van 2021 heeft het team van Transit voor de naasten van de cliënten van Transit een online naastenmiddag georganiseerd.

Door de Covid-19 maatregelen is het nl. anderhalf jaar niet mogelijk geweest om het live te organiseren. Daarom hebben we er ook voor gekozen om een filmpje op te nemen met een ‘online rondleiding’. Dan kan iedereen een beter beeld krijgen van de afdeling.