We spreken van een angststoornis wanneer angst iemands leven beheerst.

Deze angst is vaak ongegrond, er is geen aanleiding voor. Iemand met een angststoornis vermijdt op den duur de meest normale situaties. Dit belemmert het dagelijks functioneren waardoor een normaal leven leiden moeilijk wordt. Een angststoornis kent verschillende vormen. De meest voorkomende zijn:

 • paniekstoornis: overvallen worden door overweldigende angst
 • fobie: angst voor een specifieke situatie of een specifiek object
 • gegeneraliseerde angststoornis: voortdurende angst die het leven beheerst
 • obsessief-compulsieve stoornis: terugkerende angstverwekkende gedachten (obsessies) die met dwanghandelingen (compulsies) worden onderdrukt.

KENMERKEN

 • hoofdpijn
 • buikpijn (misselijkheid/diarree)
 • slaapproblemen
 • gebrek aan eetlust
 • concentratieproblemen
 • bezorgdheid en een bang voorgevoel hebben
 • prikkelbaarheid, nervositeit, spanning, onrust
 • het gevoel een hartinfarct te hebben
 • zweten, hartkloppingen, trillen/beven, ademnood, tinteling in ledematen, druk op de borst

Behandeling angststoornssen

Angststoornissen zijn goed te behandelen met behulp van gedragstherapie en medicijnen. Tijdens de therapie gaat de behandelaar met u in op uw klachten, de mogelijke oorzaken, de situaties waarin de angst of paniek optreedt en de gedachten die u daarbij heeft. De duur van de behandeling varieert van drie maanden tot een jaar.

Marina de Wolf – onderdeel van het centrum voor psychotherapie in Ermelo – biedt gespecialiseerde behandeling aan patiënten met angst- en dwangstoornissen die onvoldoende baat hebben gehad bij eerdere behandelingen.

Behandelvormen

Veruit de meeste cliënten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

Aanmelden & verwijzen

GGz Centraal biedt specialistische diagnositiek, behandeling en begeleiding. Voor deze verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is altijd een verwijzing of een indicatie nodig. Wie voor psychische problemen behandeling nodig heeft kan in eerste instantie terecht bij de huisarts. De huisarts kan zonodig naar GGz Centraal verwijzen.