Het Centrum voor Psychotherapie van GGz Centraal (CVP) is een derdelijns centrum voor deeltijd- en klinische psychotherapeutiche behandeling, waar specialisten in angst- en dwangstoornissen, vroegkinderlijk trauma en complexe persoonlijkheidsstoornissen elkaar letterlijk vinden in een geheel nieuwe samenwerkingsvorm.

Derdelijns ggz – ook wel hoogspecialistische ggz genoemd – is bestemd voor patiënten met complexe en / of ernstige psychische aandoeningen voor wie basis- (1e lijns) of specialistische (2e lijns) ggz-behandeling onvoldoende resultaat heeft geboden of naar verwachting zal bieden. Vaak is er sprake van complexe comorbiditeit van psychische aandoeningen (vrij vertaald: verschillende psychische problemen naast elkaar).

Binnen het Centrum voor Psychotherapie bestaat de behandeling altijd uit twee delen.

  • Eén deel richt zich op je directe klachten en stoornis, is intensief, en vindt plaats in een veilige behandelomgeving binnen een gespecialiseerde (3e-lijns) afdeling.
  • Het andere deel omvat meer dan alleen je stoornis en directe klachten. Hierbij richt je je op andere factoren die je klachten mede hebben veroorzaakt of in stand houden (bijvoorbeeld emotieregulatie, zelfbeeld of hechtingsproblematiek). \

Dit noemen we transdiagnostisch behandelen. De behandeling vindt plaats in groepen waar alle patiënten die behandeld worden in het Centrum voor Psychotherapie aan kunnen deelnemen. Mensen kunnen specifieke modules volgen die hen verder kunnen helpen en bijdragen aan hun herstel.  Binnen ons transdiagnostisch aanbod is positieve Gezondheid naar het model van Machteld Huber een belangrijk onderdeel.

Diagnostiek, behandeling en begeleiding

Voor de verschillende vormen van ggz is altijd een verwijzing of een indicatie nodig. U kunt uw patiënt verwijzen via  Zorgdomein. Bent u niet aangesloten op ZorgDomein gebruik dan ons verwijsformulier.

Aanmelden en wachttijden

Huisartsen, psychiaters en (externe) regiebehandelaren kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij het centrum voor psychotherapie. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door huisarts of psychiater.

> bekijk de aanmeldprocedure
> wachttijden centrum voor psychotherapie

Consulatie en second opinion

Het centrum voor psychotherapie deelt haar kennis graag met andere collega’s. U kunt bij ons terecht voor consultatie en advies over patiënten.

Twijfelt u over een aanmelding of wilt u overleggen met een collega van het centrum voor psychotherapie? Bel dan gerust op één van onze telefonische spreekuren.
Deze spreekuren kunt u terugvinden op de pagina’s van:

Bij een second opinion denken wij graag met u mee over een lopende behandeling of een diagnostisch traject.
U kunt ook een second opinion aanvragen als u en uw patiënt een verschil van mening hebben over uw behandeladvies.

Voor een second opinion kunt u hier aanmelden. Ook hier helpt u ons met een heldere vraagstelling en liefst zo uitgebreid mogelijke achtergrondinformatie. U kunt ook altijd voor overleg bellen naar onze aanmeldfunctionarissen als u er niet uitkomt. Het nummer kunt u hieronder vinden.

Contactgegevens aanmeldfunctionarissen

telefoon 0341 566555