Aanmeldprocedure

Huisartsen en psychiaters kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij het centrum voor psychotherapie. Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door een huisarts of psychiater.

Verwijzers kunnen mensen op twee manieren aanmelden:

  • via ZorgDomein: kies voor ‘psychiatrie’, kies op ‘leeftijd volwassenen’ en vervolgens
  • als u niet bent aangesloten op Zorgdomein, dan kunt u ons verwijsformulier gebruiken.

Het helpt ons als u in de verwijzing:

  • een duidelijke hulpvraag van uw patiënt formuleert
  • een overzicht opneemt van eerder vastgestelde problemen, eventuele diagnose(s) en eerdere behandelingen
  • verslagen van eerder doorlopen behandelingen toevoegt