Marina de Wolf is dé gespecialiseerde afdeling die behandeling biedt aan patiënten met ernstige angst- en dwangstoornissen.

Als angst of dwang uw leven beheerst en u daardoor uw normale werk en uw zorgtaken niet meer kunt uitvoeren, als uw sociale leven niet verloopt zoals u zou willen en u beperkt wordt door uw klachten, dan heeft u mogelijk een angst- of dwangstoornis. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen terecht bij het Marina de Wolf Centrum voor de behandeling van hun klachten.

Binnen het Centrum voor Psychotherapie bestaat de behandeling altijd uit twee delen. Eén deel richt zich op uw directe klachten en stoornis, is intensief, en vindt plaats in een veilige behandelomgeving binnen een gespecialiseerde (3e-lijns) afdeling. Het andere deel omvat meer dan alleen uw stoornis en directe klachten. Hierbij richt u zich op andere factoren die uw klachten mede hebben veroorzaakt of in stand houden (bijvoorbeeld emotieregulatie, zelfbeeld of hechtingsproblematiek). Deze vorm van behandeling noemen we transdiagnostisch behandelen.

De behandeling vindt plaats in groepen waar alle patiënten die behandeld worden in het Centrum voor Psychotherapie aan kunnen deelnemen.
U kunt specifieke modules volgen die u verder kunnen helpen en bijdragen aan uw herstel. Binnen ons transdiagnostisch aanbod is positieve Gezondheid naar het model van Machteld Huber een belangrijk onderdeel.

Contactgegevens

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
Telefoon 0341 566555

Telefonisch spreekuur

 • maandag 11.00-12.00 uur
 • woensdag van 9.00-10.00 uur
 • telefoon: 0341-566555

Informatie wachttijden en kosten

Ons team

Voor wie?

Volwassenen (vanaf 18) met een ernstige angst- of dwangstoornis. Bijvoorbeeld een paniekstoornis (met agorafobie), sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, dwangstoornis, verzameldwang, huidpulk stoornis, haartrek stoornis, stoornis in de lichaamsbeleving, ziektevrees, e.d.

 • polikliniek: Voor de polikliniek geldt dat uw verwijzer een angst- en of dwangstoornis bij u heeft vastgesteld.
 • deeltijd/kliniek: Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor de behandeling van angst- en dwangstoornissen. Hierin staat beschreven hoe die behandeling er uit moet zien, op grond van wat we daar nu over weten. U kunt bij onze deeltijd/kliniek worden aangemeld als u al eerder ‘volgens de richtlijn’ bent behandeld met onvoldoende resultaat. Dat betekent dat u al eerder een cognitieve gedragstherapie (CGT) behandeling met medicatie moet hebben gehad.

Op de site van het Nederlands Kennis Centrum Angst en Depressie kunt u goede informatie vinden over de kenmerken van angst- of dwangstoornissen.

Intake en behandeling

Nadat bij u de diagnose angst- of dwangstoornis is gesteld, krijgt u een verwijzing naar ons behandelprogramma angst- en dwangstoornissen. Omdat deze stoornissen invloed hebben op het leven van u én uw naasten, betrekken wij uw naasten zoveel mogelijk bij de behandeling. In ieder geval bij de deeltijd- en klinische behandeling. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
Binnen Marina de Wolf krijgt u één of twee vaste behandelaren toegewezen, een regiebehandelaar (een psychiater, psychotherapeut, GZ-psycholoog of klinisch psycholoog) en een uitvoerend behandelaar. Uw regiebehandelaar stelt met u en eventueel uw naasten uw behandelplan op. Dit nemen wij in het dossier op.

Om in aanmerking te komen voor een behandeling binnen Marina de Wolf plannen wij eerst een intake. Hierbij kijken wij naar de ernst van uw klachten, en welke behandeling (poliklinisch, deeltijd of klinische behandeling) voor u van toepassing is. Ook kijken wij of we behandeling bij ons raadzaam vinden of dat we het van belang achten dat u eerst aan andere problemen werkt voordat u bij ons in behandeling komt.
Mocht u in aanmerking komen voor deeltijd- of klinische behandeling, dan volgt er een diagnostiektraject. Hierin krijgt u o.a. een aantal vragenlijsten in te vullen en opdrachten te maken via e-health, geven wij u een rondleiding en hebt u een aantal individuele gesprekken. Ook vragen wij u en uw naasten een keer samen te komen voor een gesprek. Dit alles doen wij om een zo compleet mogelijk beeld van u en uw klachten te krijgen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij streven ernaar u en uw naasten zo goed mogelijk te informeren over uw psychische ziekte en over de behandelmogelijkheden. Zo geven we u o.a. informatie over cognitieve gedragstherapie (CGT) en farmacotherapie (medicatie); behandelingen die goed onderzocht en effectief zijn. Doel van de behandeling is de vermindering van uw klachten. Maar daarnaast besteden wij ook aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij samen met u naar hoe u daar invulling aan kunt geven.

Behandelinhoud

De behandeling bestaat in het algemeen uit cognitieve gedragstherapie en/of medicatie. Daarnaast besteden we aandacht aan het oppakken van het dagelijkse leven.

 • cognitieve gedragstherapie
  Bij cognitieve gedragstherapie gaat het om een klachtgerichte behandeling. De nadruk ligt op de samenhang van gedachten, gevoelens en gedrag die met de angstklachten te maken hebben. U leert de (beangstigende) gedachten waar te nemen, te analyseren en te veranderen. We maken samen met u een oefenprogramma. Door middel van dit oefenprogramma gaat u zichzelf stapsgewijs blootstellen aan de situaties die angst oproepen. Dit noemen we ‘exposure’. Door deze ‘exposure’ neemt de angst na verloop van tijd af.
  Sommige mensen hebben naast angstklachten last van problemen als: afhankelijkheid, perfectionisme, relatieproblemen, onverwerkte trauma’s of gestagneerde rouw. Als het nodig is voor de behandeling van uw angst- of dwangklachten besteden wij hier in de behandeling aandacht aan.
 • medicamenteuze behandeling
  Bij medicamenteuze behandeling gaat het meestal om bepaalde antidepressiva, die een specifieke werking tegen angst- en dwangklachten hebben.
  Medicamenteuze behandeling geschiedt door onze psychiater en/of onze psychiater in opleiding.
 • oppakken van het dagelijkse leven
  Behalve aan het verminderen van klachten, besteden we met u aandacht aan het herstel van uw sociale en beroepsmatige functioneren. Hoe meer u thuis zit, hoe groter de kans dat uw angstklachten na de behandeling weer terugkomen. Als u zich lekker in uw vel voelt zitten en doet wat u leuk vindt of waar u zich fijn bij voelt, heeft angst of dwang minder grip op uw leven.

Poliklinische behandeling bestaat meestal uit cognitieve gedragstherapie door middel van individuele gesprekken met uw behandelaar. Deze wordt meestal aangevuld met deelname aan een groepsmodule (eenmaal per week). Daarnaast is het mogelijk om individuele vaktherapie te volgen (psychomotorische therapie, beeldende therapie, dramatherapie). U hebt maximaal 20 individuele afspraken. In een aantal gevallen kan deze behandeling worden aangevuld met medicijnen.

Als uw klachten na poliklinische behandeling voldoende zijn afgenomen en uw functioneren voldoende is hersteld, verwijzen wij u terug naar de huisarts. Wanneer de angst- of dwangklachten zijn afgenomen of zelfs verdwenen zijn, maar uw functioneren nog wordt belemmerd door andere klachten of problemen, dan kan uw behandelaar u verwijzen naar een ander behandelprogramma.

Nemen uw klachten niet of onvoldoende af door poliklinische behandeling – of heeft u al een dergelijke poliklinische behandeling achter de rug – dan kan de mogelijkheid van een vierdaagse deeltijdbehandeling of een klinische behandeling onderzocht worden. Dit behandelaanbod is veel intensiever dan de poliklinische behandeling. U krijgt hier veel begeleiding bij uw oefenprogramma.

Deeltijdbehandeling is ook mogelijk in de vorm van een ééndaags programma. U kunt daarvoor in aanmerking komen als u een intensiever programma wenst dan de poliklinische behandeling, maar naar verwachting geen intensief meerdaags programma nodig heeft.

U werkt aan uw eigen behandeldoelen en doet dit voor een belangrijk deel in een groep.
U volgt dan op een vaste dag in maximaal 18 weken ons behandelprogramma in een groep. Dat programma bestaat uit:

 • iedere week vaktherapie
 • individuele begeleide oefenmomenten
 • een gesprek met uw behandelend psycholoog en
 • groepsgesprekken

In de eerste zes weken heeft u altijd een tweede contactmoment in de week. Dit is een digitaal contact waarin u met één van de behandelteamleden bespreekt hoe het gaat met het toepassen van wat u leert.

U kunt in aanmerking komen voor deeltijd- of klinische behandeling als u last hebt van ernstige angst- of dwangklachten, waarbij eerdere (minder intensieve)  behandelingen volgens de richtlijn angststoornissen onvoldoende hebben geholpen. Inhoudelijk is er geen verschil tussen het behandelaanbod in deeltijd of kliniek. Bij deeltijd gaat u echter na iedere behandeldag naar huis, terwijl u bij de klinische behandeling aansluitend aan de behandeldag naar de kliniek gaat. Deze bevindt zich is in een ander gebouw op het terrein van GGz Centraal in Ermelo. De therapiegroepen bestaan uit patiënten van zowel deeltijdbehandeling als kliniek. De afdeling is vrijdagmiddag tot maandagavond gesloten.

Voorfase
Ter voorbereiding van deze intensieve behandeling volgt u de ‘voorwerkgroep’, waarin wij u in drie bijeenkomsten van anderhalf uur informeren over de behandeling. Wij vragen u in deze fase voorbereidend werk te doen. Een van de bijeenkomsten is bedoeld om naaste familie/vrienden te informeren over de behandeling. Voorafgaand aan de start van de behandeling vindt er een diagnostiek traject van twee dagdelen plaats.

Behandelfase
De behandelduur van de deeltijdbehandeling en de klinische behandeling bij Marina de Wolf is 12-16 weken. Tijdens deze weken bouwt u bij ons áf en thuis óp. U zult dus steeds minder dagen bij Marina de Wolf aanwezig zijn. De dagen dat u thuis bent, kunt u (vrijwilligers)werk of andere dagelijkse zaken weer oppakken. Op het centrum kunt u de moeilijkheden die u daarbij tegenkomt bespreken.

Het behandelprogramma begint om 8.45 uur en duurt tot 16.00 à 17.00 uur.  Het therapierooster krijgt u bij de 1e diagnostiekdag, en kunt u terugvinden in uw e-health-account.

Nazorgfase
Tijdens deze fase hebt u nog 4 x een individueel gesprek met uw behandelaar.
Op indicatie is het mogelijk om deel te nemen aan de ‘nazorggroep’. De nazorggroep is een groep van ongeveer acht patiënten die eens in de vier weken bij elkaar komen onder begeleiding van een van de gedragstherapeutisch medewerkers. Er is dan geen individuele behandeling meer. In deze groep is het centrale thema het voorkomen van een terugval. De nazorggroep kunt u gedurende maximaal zes maanden volgen.

De groepen
In de behandelfase zijn twee psychotherapiegroepen met elk maximaal acht deelnemers.
Het programma bevat:

 • vier dagen waarbij u op locatie behandeling ontvangt
 • en één digitale dag, waarbij u vanuit huis een digitale groep volgt in uw eigen therapiegroep en een individuele afspraak heeft. Deze digitale dag biedt ondersteuning om dat wat u leert in de behandeling ook te toe te passen in uw eigen thuisomgeving

Naast cognitieve gedragstherapie en behandeling met medicijnen, bieden wij bij deeltijd- en klinische behandeling andere therapieën aan, zoals vaktherapieën,  gezins- of relatietherapie. Daarnaast kunt u modules volgen die u kunnen ondersteunen in het aanpakken van uw klachten en/of uw kwaliteit van leven weer vergroten.

Een onderdeel van uw behandeling is de mogelijkheid deel te nemen aan behandelmodules. Dat geldt zowel tijdens de poliklinische behandelingen als voor deeltijdbehandeling en klinische behandeling. Hieronder geven wij een overzicht van de modules die gegeven kunnen worden als er genoeg deelnemers zijn.

Deelnemen aan een module gaat in overleg met uw behandelaar en wordt voor deeltijd/klinische behandeling tijdens de diagnostiekdagen afgesproken. Naast de eerdergenoemde standaardtherapieën is er ruimte voor één of twee andere modules uit ons aanbod zodat er elke dag ook genoeg ruimte in het programma beschikbaar zal zijn om (begeleide) exposure-oefeningen te doen.

 • ik en mijn gezin
 • in contact met je boosheid
 • intrusiegroep
 • investeren in welbevinden/ lifestyletraining Indicatie (standaard bij de structuurgroep)
 • kerncognities
 • mijn grootste angst
 • paniek exposure groep (standaard bij behandeling van paniekklachten)
 • running (extra aanbod)
 • smetvrees exposure groep (standaard bij behandeling van smetvreesklachten)
 • SOciale VAardigheidstraining (SOVA) (standaard bij de structuurgroep)
 • van klacht naar kracht
 • zelfbeeld in balans

De inhoud van de modules kunt u teruglezen binnen e-health.

Op dit moment maakt u – als u deeltijd of klinische behandeling bij ons volgt – voor en tijdens uw behandeling ook gebruik van ons online cliëntportaal Karify. Karify in vogelvlucht.
Hierin vindt u belangrijke informatie over uw angst-of dwangstoornis en opdrachten waarmee u zich, samen met uw naaste(n), kunt voorbereiden op uw behandeling. Tijdens uw behandeling kunt u beveiligd mailen met uw hulpverlener en treft u e-health opdrachten aan die bij uw behandeling passen. Welke therapiemodules er aangeboden worden, kunt u vinden onder het kopje behandelmodules binnen ‘Karify’.

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met angst- en dwangstoornissen, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Marina de Wolf wetenschappelijk onderzoek uit. U zult daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

Wilt u meer lezen over onze wetenschappelijke onderzoekslijn angst- en dwangstoornissen? Lees meer hierover op de website van GGz Centraal.