Algemene adresgegevens
Bezoekadres

Horsterweg 130
3853 JE Ermelo
Postadres
Postbus 1000
3850 BA Ermelo
telefoon 0341 566555

Afspraken annuleren of verzetten
Voor het maken, annuleren of verzetten van een behandelafspraak, kunt u contact opnemen met uw behandelaar of met de medische administratie van het centrum voor psychotherapie op bovengenoemd nummer

Vragen over aanmelden
Huisartsen en psychiaters kunnen mensen aanmelden voor specialistische behandeling bij het centrum voor psychotherapie.
Voor andere zorgprofessionals geldt dat hun aanmelding mede ondertekend dient te worden door een huisarts of psychiater.
Meer informatie over aanmelden

Vertrouwenspersonen
Naasten kunnen terecht bij de familievertrouwenspersoon van GGz Centraal.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van GGz Centraal.
Patiënten kunnen terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon van GGz Centraal.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van GGz Centraal.

Vragen over opleidingen en stages
opleidingen: innova@ggzcentraal.nl
stages: stagebureau@ggzcentraal.nl

Vragen van de pers
Alle contacten met de pers verlopen in GGz Centraal via de afdeling communicatie.

Veel gestelde vragen
Binnen GGz Centraal komen regelmatig vragen binnen over onderwerpen als dossier, privacy, rechten. wet- en regelgeving, etc.
De meeste veel gestelde vragen hebben wij voor u gebundeld.

Staat uw vraag hier niet bij?
Stuur dan een e-mail met uw vraag naar cvp@ggzcentraal.nl