Generic selectors
exacte woord
titels
zoek in teksten
Veel gestelde vragen
Veel gestelde vragen
Waar vindt u ons?
Aanmeldprocedure
Werken en opleidingen
actuele vacatures

Nieuws

Een podcast over dissociatieve stoornissen (DIS)

Onlangs is Desiree Tijdink geïnterviewd voor een podcast over dissociatieve stoornissen: DIS. Desiree werkt als psychiater bij Transit. Deze podcast van ongeveer 30 minuten is een interview van Kelly Fredriksen. Kelly Frediksen is bestuurslid van 'Brainwave', een vakdispuut. Brainwave organiseert o.a. lezingen gerelateerd aan neurowetenschappen voor geïnteresseerden [...]

Corona informatie

Het coronabeleid (Covid-19 beleid) van GGz Centraal (en dus ook van  het CVP) is gebaseerd op overheidsaanwijzingen en op ervaringen, inzichten en wensen van patiënten en medewerkers. Op de website van GGz Centraal houden wij dagelijks de informatie rondom corona bij. Daarin staan ook de richtlijnen voor cliënten [...]

Verwacht in 2022: Project DIS is me

Over DIS* doen sterke verhalen de ronde, maar hoe is het om zelf DIS te hebben? Daarover gaat 'DIS is me'. DIS is me is een online project over de ervaringen van mensen met DIS, een psychische stoornis die ontstaat door vroegkinderlijk trauma. De anonieme ervaringen van [...]

Digitale rondleiding door Transit

In het voorjaar van 2021 heeft het team van Transit voor de naasten van de cliënten van Transit een online naastenmiddag georganiseerd. Door de Covid-19 maatregelen is het nl. anderhalf jaar niet mogelijk geweest om het live te organiseren. Daarom hebben we er ook voor gekozen om [...]

Het begin van een beter antwoord

Dit is de weg die jij kiest, in een wereld die veel van je vraagt.
Maar waar je ook zoveel hoopt te betekenen voor mensen die er alleen niet meer uitkomen.
Samen wil je ontdekken waar dan nog die winst ligt, hoe klein soms ook.
Het verschil tussen die doodlopende weg en dat nieuwe uitzicht,
tussen klemmende vragen en die bevrijdende opening.

De doorbraak gaat vaak schuil achter muren van onvermogen, van onbegrip,
en laat zich pas zien achter deuren die opengaan.
Naar een nieuwe plek die prikkelt om elkaar écht te zien, te horen, te ontmoeten.
Zodat we dieper gaan door het ook breed te houden.
En waar het vroeger zo vaak vastliep, kunnen we samen voortaan meer losmaken.
Want daar aan het eind wacht het begin van een beter antwoord.

Uitgelicht

Onze verhalen

(h)erkenning van angst- en dwangklachten door Corona

Welk effecten merkt Henny Visser van alle Coronamaatregelen op haar cliënten? We vroegen het haar. De reacties zijn eigenlijk heel divers. Sommige mensen voelen zich veel beter. Anderen veel slechter en sommigen raken zelfs in crisis. Sommige cliënten met smetvrees noemen dat ze in de Coronatijd een soort gerechtigheid ervaren. Dat wil zeggen dat nu eindelijk de mensen om hen heen eens ervaren hoe het is om bang te zijn voor een onzichtbaar gevaar. En hoe het is om in alle aspecten van het leven rekening te moeten houden met iets gevaarlijks. Zoals bijvoorbeeld het niet oplopen of doorgeven van een besmetting. Soms merken mensen dat hun partners nu meer maatregelen nemen of bepleiten dan zijzelf. Dat zij zelf niet bang zijn omdat zij geen obsessie hebben over Corona maar over iets anders. Corona werkt destigmatiserend Behalve dit idee van gerechtigheid krijgen sommigen van hen die erkenning ook van hun omgeving: ‘nu snap ik je echt veel beter’, ‘wat moet jij het al die tijd zwaar gehad hebben, ik begrijp dat je soms ruzie [...]

Ga naar de bovenkant