De meeste mensen hebben zo hun eigenaardigheden. Maar als persoonlijke eigenschappen te extreem en hinderlijk worden, kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Als iemands gedrag zo onberekenbaar of egocentrisch is dat de omgeving er vrijwel voortdurend last van heeft, dan kan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben vaak een star patroon in denken, voelen en handelen. Deze karaktertrekken ontstaan vaak al op jonge leeftijd. Zij vinden hun eigen gedrag heel normaal, maar door de manier waarop zij met zichzelf en anderen omgaan kunnen ze persoonlijk en/of sociaal vastlopen.

De bekendste persoonlijkheidsstoornissen zijn de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de borderlinepersoonlijkheidsstoornis, de narcistische persoonlijkheidsstoornis en de paranoïde persoonlijkheidsstoornis.

KENMERKEN

Persoonlijkheidsstoornissen worden in 3 groepen onderverdeeld.

de vreemde en excentrieke persoonlijkheidsstoornissen:
– beperkingen in de sociale interactie
– soms ook door vreemde zintuiglijke ervaringen en overtuigingen

de dramatische en emotionele persoonlijkheidsstoornissen:
– impulsiviteit in stemming en gedrag
– egocentrisme
– neiging tot ‘prikkelhonger’

de angstige persoonlijkheidsstoornissen:
– sociale angst
– verlatingsangst
– faalangst
– perfectionisme

Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis

Als de diagnose is gesteld kan behandeling van start gaan. Eerst wordt in kaart gebracht wat precies de klachten zijn en wat u van de behandeling verwacht.

De behandeling verschilt per persoon. Hoe de behandeling er precies uitziet, is afhankelijk van uw hulpvraag en van de ernst en aard van uw klachten. In overleg kunnen verschillende therapieën worden ingezet.

Behandelvormen

Veruit de meeste clienten van GGz Centraal worden ambulant behandeld. Maar wij bieden behandeling in meer (verschillende) vormen. De behandelaar bekijkt samen met u welke vorm het beste bij u en uw situatie past.

Aanmelden & verwijzen

GGz Centraal biedt specialistische diagnositiek, behandeling en begeleiding. Voor deze verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg (ggz) is altijd een verwijzing of een indicatie nodig. Wie voor psychische problemen behandeling nodig heeft kan in eerste instantie terecht bij de huisarts. De huisarts kan zonodig naar GGz Centraal verwijzen.