Patiënten hebben soms een voorkeur voor een man of een vrouw als behandelaar.
GGz Centraal kan niet garanderen dat altijd aan de voorkeur voor een vrouwelijke of mannelijke behandelaar kan worden voldaan. Wel proberen we zoveel mogelijk aan het verzoek voor een mannelijke of vrouwelijke behandelaar te voldoen als de patiënt dit tijdig (bij het maken van een afspraak) aangeeft. Het staat de patiënt vrij om de toegewezen behandelaar te weigeren.

Mocht u klachten hebben over uw behandelaar dan raden wij u aan deze klacht in eerste instantie met de aan u toegewezen behandelaar te bespreken. Als u er samen met hem/haar niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de leidinggevende van de behandelaar. Vindt u daarna nog dat u onvoldoende gehoor voor uw klachten heeft gevonden, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de directeur van de regio waar u behandeld wordt.