Als u in een crisissituatie verkeert dan kunt u met spoed bij GGz Centraal terecht. Neem contact op met uw huisarts; uw huisarts kan voor een afspraak op korte termijn zorgen.