Het topreferent traumacentrum Transit biedt zorg aan cliënten met een verleden van vroegkinderlijke traumatisering.

Gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering beïnvloeden in veel gevallen de levensloop van een persoon; het speelt door op alle niveaus van het functioneren. Zo kun je last hebben van te veel of te weinig emoties, medisch onverklaarbare lichamelijke klachten en aandacht-en geheugen problemen. Soms wordt het vasthouden van basale zelfzorg, waaronder eten en slapen, een uitdaging. De veelheid van klachten kunnen er voor zorgen dat je vastloopt in je leven, relaties en op je werk of studie.

Het behandelaanbod van Transit is zowel specialistisch (2e lijns) als hoogspecialistisch (3e lijns). Transit bevindt zich in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk.

ons team

TopReferent TraumaCentrum (TRTC) Transit is een centrum dat behandeling biedt aan volwassenen die lijden aan de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering. De traumatisering is bij velen begonnen voor het 11ste levensjaar en heeft veelal te maken met emotionele verwaarlozing, fysiek en/of seksuele mishandeling, traumatische verliezen en herhaaldelijk ondergaan van pijnlijke medische handelingen. Wanneer eerdere behandeling ontoereikend is gebleken of direct hoogspecialistische behandeling is geïndiceerd, kunnen cliënten zich aanmelden voor behandeling.

De traumagerelateerde stoornissen die worden behandeld zijn;

 • complexe osttraumatische stress-stoornis (PTSS), al dan niet in combinatie met (milde) persoonlijkheidsproblematiek
 • dissociatieve stoornis, depersonalisatiestoornis
 • dissociatieve identiteitsstoornis

Nadat u bij ons bent aangemeld nodigen we u uit voor een intakegesprek met een behandelaar. In dit gesprek inventariseren we uw klachten en formuleren we uw doelen. Aansluitend vindt een diagnostiektraject plaats. Bent u geïndiceerd voor het intensieve programma dan wordt u aangemeld voor de ‘observerende vaardigheidstraining’ (OVT). De OVT eendaagse training duurt 8 weken en is gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden. Daarnaast biedt het ons de mogelijkheden om nader te bepalen of er indicatie is voor behandeling in één van onze behandelprogramma’s. Voor meer informatie over de OVT verwijzen wij u naar de folder.

Transit is erop gericht om de gevolgen van vroegkinderlijke trauma’s terug te dringen. Behandeling bij Transit heeft als overkoepelend doel om de kwaliteit van leven zodanig te verbeteren dat u het leven aan kunt. Hetzij doordat u volledig klachtenvrij bent, of doordat u de stoornis accepteert en onderdeel van uw leven kunt laten zijn. De behandeling bestaat uit verschillende soorten therapieën (vaktherapie, psychotherapie en sociotherapie) en vaardigheidstrainingen. Ook besteden wij aandacht aan persoonlijk en maatschappelijk herstel en kijken wij samen met u hoe u een zo zinvol en bevredigend mogelijk bestaan kunt opbouwen.

Het behandelaanbod van Transit is zowel ambulant als intensief, dat wil zeggen deeltijd of klinisch.

Het ambulante aanbod bestaat uit individuele psychotherapie eventueel aangevuld met vaktherapie. Denk hierbij aan psychomotorische therapie, beeldende therapie, psychodrama, sensomotorische psychotherapie.
Ook is er ambulant groepsaanbod – verbale therapie en vaktherapie – voor cliënten die elders in behandeling zijn, namelijk:

 • de ‘observerende vaardigheidstraining’ (OVT): deze training – één dag per week – is gericht op het aanleren van bepaalde vaardigheden. Het biedt tevens mogelijkheden voor nadere diagnostiek en om te bepalen of er een indicatie is voor behandeling in één van onze behandelprogramma’s. Het is een gesloten groep die 8 keer bij elkaar komt. Deze training draait meerdere keren per jaar.
 • Emotie regulatievaardigheden voor CPTSS (Complexe Post Traumatische Stress Stoornis) . Dit is een ééndaagse groep die bij voldoende aanmeldingen één of meerdere keren per jaar draait. Het is een trainingsgerichte groep waarbij vanuit het boek ‘vroeger en verder’ gewerkt wordt.
 • ‘Dissociatieve Identiteit Stoornis–deeltijd (DIS-DT): bij voldoende aanmeldingen draait deze groep maximaal één keer per jaar. Het is een ééndaags aanbod voor cliënten met de diagnose DIS. Vanuit het boek ‘omgaan met traumagerelateerde dissociatie’ werken we in de groep aan vaardigheden en stabilisatie van symptomen.

Voor al onze ambulante behandelprogramma’s geldt dat de cliënt het contact met de verwijzend behandelaar continueert. Dit is tevens een voorwaarde om deel te kunnen aan deze groepen.

Het intensieve programma bestaat uit meerdaagse groepen:

 • ‘structuurgroep’: Is een vijfdaagse groep waarin de nadruk ligt op het leren hanteren van de klachten / symptomen voortkomend uit trauma vanuit een gestructureerd kader. We werken met het boek ‘vroeger en verder’. Er is veel aandacht voor het dagelijks leven en het aanbrengen van structuur. Tevens werken we in deze groep de diagnostiek verder uit.
 • ‘stabilisatiegroep’: Het aanbod is trainingsgericht vanuit het boek ‘vroeger en verder’, waarbij de nadruk enerzijds kan liggen op stabiliseren en anderzijds op (trauma)verwerking. De stabilisatiegroep is een vierdaagse groep.
 • ‘structuur-dissociatiegroep’ Deze vierdaagse groep werkt vanuit het boek ‘omgaan met trauma gerelateerde dissociatie. Daarnaast is er veel aandacht voor het dagelijks leven en het aanbrengen van structuur.
 • ‘dissociatiegroep’: Deze driedaagse groep werkt vanuit het boek ‘omgaan met trauma gerelateerde dissociatie’ trainingsgericht aan stabilisatie en reductie van dissociatieve symptomen.

Binnen de intensieve behandelprogramma’s is in een frequentie van drie keer per vier weken individueel contact met een behandelaar (klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en/of psychotherapeut). Wij stellen samen met de cliënt behandeldoelen op die eens per 16 weken geëvalueerd worden in een behandelplanbespreking.

Vaktherapie is een vast onderdeel in het groepsprogramma. Daarnaast bieden wij individuele vaktherapie op indicatie. De vaktherapieën die wij op Transit aanbieden zijn beeldende therapie, psychomotorische therapie, psychodrama en sensomotorische psychotherapie.

Milieutherapie is ook een onderdeel van de intensieve behandeling. Door intensieve samenwerking tussen cliënten onderling en tussen het team en cliënten ontstaat er een omgeving waar geleerd en ontwikkeld kan worden. U ontwikkelt nieuwe –corrigerende- ervaringen waardoor u anders leert kijken naar uzelf, de ander en de wereld.

Intensieve behandeling duurt maximaal drie jaar.

Klinische opnames zijn maximaal een jaar waarbij er daarna nog twee jaar deeltijdbehandeling gevolgd kan worden.

Tijdens uw behandeling kunt u gebruik maken van ons online cliëntportaal Karify. Karify in vogelvlucht.
Hierin kunt u:

 • veilig met uw behandelaar communiceren
 • een bibliotheek met relevante informatie raadplegen
 • huiswerkopdrachten in het kader van uw behandeling maken

wetenschappelijk onderzoek

Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van de best beschikbare zorg voor mensen met trauma, nu en in de toekomst. Daarom voeren wij binnen Transit wetenschappelijk onderzoek uit. U kunt daarom altijd gevraagd worden of gegevens over (de ernst van) uw klachten en (de aard van) uw behandeling mogen worden opgeslagen voor wetenschappelijk onderzoek. Het staat u geheel vrij dit te weigeren. Als u wel wilt deelnemen aan onderzoek, zorgen we er uiteraard voor dat uw gegevens anoniem opgeslagen worden en niet meer tot u herleidbaar zijn.

meer op deze locatie

Het gebouw Zonneweide bevindt zich op landgoed Veldwijk. Wilt u weten welke andere gebouwen en afdelingen zich op dit landgoed bevinden, ga naar de website van GGz Centraal.

contactgegevens

Landgoed Veldwijk
3853 LC Ermelo
Postbus 1000
3850 BA Emelo
Telefoon 0341 566555
Fax 020 7249702
telefonisch spreekuur
 • dinsdag van 11.00 tot 11.30 uur
 • donderdag van 12.00-12.30 uur
 • vrijdag 12.45-13.15 uur
 • telefoon: 0341 566555

folders

Karify | Transit  |  pdf - 783kb
Wegwijzer Transit 2019  |  pdf - 275kb