Dinsdag 25 september 2018 vond het openingscongres plaats van het centrum voor psychotherapie (CVP) van GGz Centraal. Deze vierde dinsdag van september stond in het teken van de feestelijke opening van een centrum waar intensieve en specialistische behandelmogelijkheden voor angst- en dwangstoornissen, trauma en persoonlijkheidsproblematiek onder één dak samengebracht zijn.

Eigenlijk zo logisch, merkte conferentiecabaretier Youetta Visser op, dat je je afvraagt waarom dit centrum nu pas haar deuren opent.
In de ochtend openen Albert van Esterik (voorzitter raad van bestuur van GGz Centraal) en Marionne Bartels (klinisch psycholoog, manager behandelzaken) het centrum en presenteren zij de nieuwe website van het centrum. Op deze nieuwe site is ook – in de vorm van een filmpje – een impressie te vinden van waar het centrum voor staat middels (met muziek van Blanco White/Colder Heavens) en onder andere de tekst:
“En waar het vroeger zo vaak vastliep, kunnen we samen voortaan meer losmaken. Want daar aan het eind wacht het begin van een beter antwoord.”

Gedurende de dag zijn diverse workshops en presentaties aangeboden door medewerkers van het CVP om zo een indruk te krijgen van het aanbod vanuit de verschillende afdelingen. De rode draad is hoe hulp op maat geboden kan worden, passend bij de vragen, problemen en mogelijkheden van cliënten. Cliënten (en naasten) die veelal jarenlang worstelen met ingesleten patronen en al diverse behandelingen hebben gevolgd, maar nog niet voldoende handvatten hebben om weer verder te kunnen gaan. Tijdens dit openingscongres zijn diverse onderdelen belicht in de zoektocht naar een beter antwoord op deze vragen, voor cliënten, naasten en hulpverleners.

Integratief model
Professor emeritus John Livesley verzorgde een tweetal workshops samen met klinisch psycholoog Jaap Segaar en ook een plenaire lezing over het ‘Integrated Modular Treatment’ model, als kader voor de behandeling van cliënten met een veelheid aan complexe klachten. Waar het ontstaan van het CVP enerzijds vanuit contextuele ontwikkelingen is gedreven, biedt het inhoudelijk ook mogelijkheden tot samenwerking in en integratie van zorg. Juist transdiagnostisch te werk gaan kan daarin van meerwaarde zijn, door onderliggende factoren op te sporen die problemen veroorzaken of in stand houden en de basale (‘non-specifieke’) elementen van psychotherapie in te zetten.
Dr. Nel Draijer (klinisch psycholoog, psychoanalytisch psychotherapeut) nam ons in haar plenaire lezing mee in de overwegingen rondom symptoom- versus persoonsgericht behandelen en de ontwikkelingen binnen ‘Transference Focused Psychotherapie’.
Dr. Harold van Megen (psychiater, A-opleider) leidde ons als dagvoorzitter kundig door de dag heen.

Workshops
In de workshops was aandacht voor wetenschappelijk onderzoek dat binnen het centrum wordt gedaan. Zo werd gesproken over het ‘arrIBA’ onderzoek onder leiding van dr. Henny Visser (onderzoeker, psychotherapeut), waarin onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit en werkingsmechanismes van de ‘Inference Based Approach’. Door zowel twee ervaringsdeskundigen met een dwangstoornis als twee promovendi werd uitleg gegeven over de behandeling van een dwangstoornis en hoe hierin IBA mogelijkheden biedt naast cognitieve gedragstherapie.

Ook het therapieaanbod was vertegenwoordigd in de workshops. Marieke Hoven (psychomotorisch therapeut) en Aleida van der Horst (sociotherapeut) verzorgden een ervaringsgerichte workshop over vaardigheden die geoefend worden in therapiemodules over observeren, waarnemen en trauma sensitieve yoga. Zo wordt er bijvoorbeeld veel aandacht besteedt aan keuzevrijheid en zeggenschap en het opbreken van bewegingen in kleine stapjes. Dit om de connectie met het lichaam te bevorderen en spanning beter te kunnen reguleren.

Benthe Versluys (drama- en beeldend therapeut) en Marjolein van Wieringen (GZ-psycholoog) belichtten in een workshop hoe er zowel vanuit cognitieve gedragstherapie als vanuit beeldende- en dramatherapie gewerkt wordt met het aangaan van angsten en intrusies. Door deze te verbeelden en niet langer te vermijden, wordt een vicieuze cirkel doorbroken en ontstaat er meer bewegingsvrijheid. De deelnemers aan de workshop ondervonden dit aan den lijve door zelf iets te tekenen dat ze nooit zouden willen doen, om te ervaren hoe moedig de cliënten zijn die deze therapie aan gaan.

Angelien Steen (psychiater, psychotherapeut) verzorgde met Christina Millet (beeldend- en psychodramatherapeut) en Sanne Graste (geestelijk verzorger) een workshop over het schrijven en herschrijven van levensverhalen in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Charina Roijter en Marjolein Mori (beiden sociotherapeuten) deelden ervaringen met het sociotherapeutisch werkplan, dat kan helpen om datgene dat geleerd wordt in de (psycho)therapie te vertalen naar het dagelijks leven. Zo wordt juist ook aangesloten bij krachten en mogelijkheden van cliënten en naasten.

In de workshop (v)erkennen van boosheid door Marieke Hoven, Wijnand Spies (GZ-psycholoog) en Marleen Muthert (beeldend- en psychodramatherapeut) werd een brug geslagen tussen psychomotore therapie, dramatherapie en psychotherapie. Cliënten met dissociatieve stoornissen vermijden hun boosheid of zijn zich er niet van bewust. Doel is om de boosheid juist toe te laten en alle delen van de persoonlijkheid (dus ook juist de boze delen) in therapie te krijgen.
Co van Baar (klinisch psycholoog) besteedde in een workshop aandacht aan de theorie over structurele dissociatie, welke kan ontstaan na het chronisch meemaken van traumatische gebeurtenissen in de kinderleeftijd. Zowel de diagnostiek als fasegerichte behandeling kwamen aan bod en duidelijk werd dat dit een complex en langdurig traject is waarbij deskundigheid en samenwerking van belang zijn.

Carolien Dijkmans en Anouska Klaassen (beiden cognitief gedragstherapeutisch werkers) gaven tot slot een kijkje in de keuken bij ‘exposure’ onder begeleiding in de behandeling van angst- of dwangstoornissen. Hier stellen cliënten zich bloot aan datgene dat zij het meest vrezen (zoals een vieze WC, een groep mensen of panieksensaties) om zo uit te vinden wat er gebeurt wanneer zij dit niet langer vermijden. Twee oud-cliënten deelden hun ervaringen met de 1:1 begeleiding die zij gedurende de behandeling kregen en er werd gediscussieerd over diverse stellingen.

Tot besluit
Aan het einde van de dag gaf Youetta Visser een wrap-up, die zij gedurende de dag heeft geschreven op basis van indrukken en gesprekjes met bezoekers. Een eerlijke en relativerende terugblik op deze drukbezochte congresdag.

Al met al een feestelijke dag met een inspirerend programma. Het diverse aanbod van lezingen en workshops nodigt uit tot verder verdiepen en samenwerken met elkaar. Want zowel voor cliënten en naasten als medewerkers geldt: ‘het begin van een beter antwoord…’

Het CVP heeft expertise in huis op het gebied van diagnostiek en behandelingen voor angst- en dwangstoornissen (Marina de Wolf), vroegkinderlijk trauma (Transit) en persoonlijkheidsstoornissen (Zwaluw & Enk). Het centrum is gevestigd in gebouw Zonneweide op landgoed Veldwijk in Ermelo. Voor meer informatie en aanmelden kunt u terecht op de website: www.cvp.ggzcentraal.nl of telefonisch contact opnemen tijdens de spreekuren, die u op de website kunt terugvinden onder de afzonderlijke afdelingen van het CVP.