Ja, als u vrijwillig bent opgenomen, bent u vrij om te gaan en te staan waar u wilt. Als u de instelling wilt verlaten zullen wij u niet tegenhouden. U kunt alleen worden tegenhouden als er een inbewaringstelling (IBS) is aangevraagd.

Als vrijwillig opgenomen patiënt kunt u er dus ook even tussenuit. Bijvoorbeeld voor een nacht, weekend of vakantie. We verwachten wel dat u dit overlegt met uw behandelaar. Ook als u langdurig in het psychiatrisch ziekenhuis verblijft, zult u misschien met vakantie willen. Overleg met uw behandelaar wat uw mogelijkheden zijn.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.