Rechten van cliënten

Welke rechten heb ik als cliënt?

U hebt recht op een zo goed mogelijke en respectvolle behandeling. Dat betekent ook dat u recht hebt op heldere, begrijpelijke informatie over uw behandeling en over de gang van zaken. Daarnaast hebt u rechten en plichten zoals vastgelegd in de Nederlandse wet. Mocht u er met uw behandelaar niet uit komen, dan kunt u [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Mag ik vrij in- en uitlopen?

In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als er door bepaalde omstandigheden beperkingen aan uw bewegingsvrijheid moeten worden gesteld, gebeurt dat altijd in overleg met u. Afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan. De meeste patiënten zijn vrijwillig in ggz Centraal opgenomen. Er zijn echter ook patiënten gedwongen opgenomen, na een beslissing van de rechter. Bent [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Kan ik gewoon contact hebben met wie ik wil?

Patiënten worden niet belemmerd in het contact met de wereld buiten de kliniek. Zij kunnen telefoneren, post en/of mail ontvangen en versturen en natuurlijk bezoek ontvangen tijdens bezoekuren. Er kunnen afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld telefoongebruik tijdens therapietijden. Bij patiënten die gedwongen zijn opgenomen (na een beslissing van de rechter), kunnen deze rechten alleen ingeperkt [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Kan ik de gebruiken van mijn geloof blijven volgen?

Elk mens heeft recht op zijn eigen levensovertuiging. Het is voor iedere patiënt mogelijk de gebruiken van zijn of haar geloof te volgen. Als u om geloofsredenen bijvoorbeeld geen varkensvlees eet dan wordt daar rekening mee gehouden. Iedereen die bij GGz Centraal in behandeling is, kan ongeacht zijn of haar achtergrond een beroep doen op [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben vrijwillig opgenomen. Kan ik met verlof gaan?

Ja, als u vrijwillig bent opgenomen, bent u vrij om te gaan en te staan waar u wilt. Als u de instelling wilt verlaten zullen wij u niet tegenhouden. U kunt alleen worden tegenhouden als er een inbewaringstelling (IBS) is aangevraagd. Als vrijwillig opgenomen patiënt kunt u er dus ook even tussenuit. Bijvoorbeeld voor een nacht, weekend of [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben gedwongen opgenomen. Kan ik met verlof gaan?

Als uw behandelaar en de geneesheer-directeur daarmee instemmen dan kan dat. U kunt het ziekenhuisterrein alleen verlaten als u daarvoor toestemming hebt. De geneesheer-directeur beslist of u met verlof mag. Hij geeft alleen toestemming voor verlof als het gevaar dat de aanleiding was voor de gedwongen opname, voldoende is geweken. U krijgt van hem een brief mee [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Kan verlof worden ingetrokken?

Ja, dat kan. Als er toch weer gevaar ontstaat zal de geneesheer-directeur het verlof intrekken. Bijvoorbeeld als u zonder toestemming met uw medicatie stopt. Als er voorwaarden aan uw verlof zijn gesteld en u komt deze niet na, dan kan de geneesheer-directeur het verlof ook intrekken. Als uw verlof is ingetrokken, haalt men u naar het ziekenhuis terug. Binnen vier [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |
Ga naar de bovenkant