Binnen het Centrum voor Psychotherapie geven wij de Cursus Trauma en Ouderschap. De cursus heeft als doel schadelijke gevolgen van trauma over generaties heen te voorkomen door ouders te helpen hun traumatische klachten beter te begrijpen en om nieuwe manieren te vinden om met die klachten om te gaan.

Tijdens de cursus gaan ouders beter herkennen welke gebeurtenissen traumatische klachten versterken. Ook leren ze deze op te vangen en krijgen ze handvatten om hun vermogen om beter voor zichzelf te zorgen te vergroten, zodat ze een warme en veilige relatie met hun kinderen kunnen ontwikkelen. De aandacht ligt afwisselend op de ouder, het kind en hoe ze op elkaar reageren.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders die als kind zijn getraumatiseerd door verwaarlozing, mishandeling of misbruik. Zij traumatiseren vaak – ongewild en onbewust – ook hun kinderen, door hun eigen psychische wonden.

De cursus

Jeanet de Vries, klinisch psycholoog en psychotherapeut, en Hiltsje Walinga, sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, geven de cursus. Beiden werken binnen Transit, de specialistische afdeling voor mensen met een verleden van vroegkinderlijke, chronische traumatisering binnen het Centrum voor Psychotherapie.

Praktische informatie en aanmelden

Uw behandelaar kan u rechtstreeks aanmelden voor de groep ‘Trauma en ouderschap’.
De groep is dus óók toegankelijk voor cliënten die lijden aan de gevolgen van (vroeg)kinderlijk trauma, die niet in behandeling zijn bij Transit. Als dit het geval is, adviseren wij uw behandelaar duidelijk op de verwijsbrief te vermelden dat het een aanmelding van de groep ‘Trauma en ouderschap’ betreft.
Na aanmelding nodigen wij u uit voor een intakegesprek met een trainer van de groep. In dit gesprek kijken wij samen of de groep geschikt voor u is. Als het antwoord daarop positief is, maken wij afspraken met u over start en deelname.

Duur: de groep bestaat uit twaalf wekelijkse trainingen, op één dag in de week. Wij bespreken de dag en het tijdstip ruim voor de start met u.
Plaats: Centrum voor Psychotherapie, Transit, Ermelo.
Opzet: het is een gesloten groep van maximaal negendeelnemers, mannen en vrouwen. Gesloten wil zeggen dat er na de start geen nieuwe deelnemers instromen.
Literatuur: U krijgt van ons het boek ‘Trauma en ouderschap’.

Wilt u graag deelnemen aan deze cursus?

Neem dan contact op met uw eigen behandelaar.
Deze kan een e-mail sturen naar g.appelman-foppen@ggzcentraal.nl en/of secretariaattransit@ggzcentraal.nl.