Ze werken beiden op de afdeling Transit, het topreferent traumacentrum (TRCT) dat behandeling biedt aan mensen met ernstige psychische problemen ten gevolge van traumatisering in hun jeugd. Wat vinden ze het boeiendste in hun werk? Welke mogelijkheden zien ze voor de toekomst? Aan het woord: Aleida van der Horst, sociotherapeut, en Claudia van Beuzekom, verpleegkundige.

problematiek én de uiting ervan maakt het werk heel boeiend en uitdagend. Je moet je steeds aanpassen en inspelen op de behoefte van de individuele cliënt zonder het belang van de groep uit het oog te verliezen. We werken zowel individueel met één-op-één-gesprekken als groepsgericht door middel van trainingen en sociotherapieën. Claudia vult aan: ‘Wat het werk ook heel afwisselend maakt is het aanleren van vaardigheden aan cliënten en ze vervolgens begeleiden bij het uitvoeren en oefenen ervan. Door middel van onze trainingen kunnen cliënten allerlei vaardigheden aanleren. Zo zijn er trainingen gericht op het omgaan met het trauma maar ook op het verbeteren van sociale vaardigheden. Het oefenen vindt plaats in het therapeutisch milieu, een veilige omgeving om het geleerde uit te proberen.’

Welke mogelijkheden zien jullie voor de toekomst?
‘Wij hebben samen de training Eigen Kracht opgezet’, vervolgt Aleida. ‘Deze training is ontwikkeld vanuit Machteld Hubers visie op ‘positieve gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Aan de hand hiervan hebben we gekeken naar wat passend is voor onze cliënten.’
Claudia: ‘We denken dat er veel overlap is met wat bij andere doelgroepen binnen het centrum voor psychotherapie past. Het is goed mogelijk dat ook de andere afdelingen dit draaiboek kunnen gebruiken.

Dan zouden we een therapieonderdeel hebben dat aansluit bij elke cliënt in het centrum voor psychotherapie. ‘Ook zouden we graag een gezamenlijke uitstroom-nazorggroep opzetten zodat verschillende cliënten van elkaar kunnen leren.’

Hoe zien jullie de toekomst voor jezelf, wat wil je bereiken?
Claudia: ‘Van Marina de Wolf hebben we inmiddels al heel wat geleerd over exposure en we willen  van Zwaluw & de Enk nog veel leren over persoonlijkheidsstoornissen. Zelf hopen we ook onze expertise over dissociatieve symptomen en het (h)erkennen ervan over te brengen. Dus het overdragen van expertise staat bovenaan ons lijstje. We kijken uit naar een steeds soepeler samenwerking tussen de afdelingen, zodat het voor cliënten steeds makkelijker wordt om – als dit in hun belang is  – gebruik te maken van het aanbod van de andere afdelingen.’

Wat zou je tegen iemand zeggen die overweegt bij jullie te komen werken?
Aleida: ‘Het is een uitdagende, dynamische en afwisselende baan. Er wordt multidisciplinair prettig met elkaar samen gewerkt. En er is veel ruimte voor ontwikkeling en groei!