Aan behandeling en begeleiding in GGz Centraal zijn – uiteraard – kosten verbonden. Wie betaalt deze kosten en hoe gaat dat in zijn werk?

Voor iedere verzekerde in Nederland geldt een verplicht eigen risico. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks vastgesteld en kunt u nalezen in uw zorgverzekeringspolis. Dit verplichte eigen risico geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg.

Omdat het centrum voor psychotherapie onderdeel is van GGz Centraal, kunt u op de pagina van GGz Centraal alle informatie vinden over de kosten rond behandeling.

> kosten