Privacy

Hoe zit het met mijn privacy?

 Alles wat u met een behandelaar bespreekt, valt onder het beroepsgeheim. Uw behandelaar bespreekt uw situatie alleen met het behandelteam. Tijdens de intakeprocedure vragen we u wie geïnformeerd mag worden over uw behandeling. Zonder uw toestemming verstrekken wij geen informatie over uw behandeling aan derden. Alleen op grond van wettelijke bepalingen mag een behandelaar hiervan [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Vraagt GGz Centraal informatie over mij aan anderen?

Soms is het voor een behandeling nodig om informatie op te vragen bij derden. Bijvoorbeeld bij de huisarts. De hulpverlener vraagt u van tevoren om toestemming voor het opvragen van dergelijke informatie. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele informatie.

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Gebruikt GGz Centraal mijn gegevens voor wetenschappelijk onderzoek?

In GGz Centraal wordt regelmatig wetenschappelijk onderzoek gedaan. Doel is om behandelingen te verbeteren. Hiervoor kunnen geanonimiseerde gegevens van cliënten nodig zijn. Voor het gebruik van cliëntengegevens is toestemming nodig; als u bezwaar maakt dan worden uw gegevens niet in het onderzoek betrokken. In sommige gevallen zijn gegevens dusdanig bewerkt dat zij helemaal niet herleidbaar [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Welke gegevens van mij worden geregistreerd?

Naast uw individuele cliëntdossier worden ook enkele gegevens van u bewaard in een registratiesysteem. Zowel het dossier als het registratiesysteem voldoen aan de eisen zoals beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt in dat gegevens die tot een cliënt herleidbaar zijn niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Wel worden er enkele gegevens verstrekt [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Hoe zit het met mijn privacy?

Patiënten hebben het recht zich terug te trekken. Alleen, maar ook met andere patiënten of met bezoek. Patiënten hebben ook recht op intimiteit en seksualiteit. Daarbij mogen de privacy en gevoelens van anderen niet gekwetst worden. Als u bijvoorbeeld met meerdere mensen op een kamer verblijft, dan zult u rekening met elkaar moeten houden. Onder [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Mag ik fotograferen of filmen bij GGz Centraal?

Om de privacy van cliënten, bezoekers en medewerkers te beschermen is het niet toegestaan om zonder toestemming geluid- en/of beeldopnames te maken in gebouwen en op terreinen van GGz Centraal. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling communicatie. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Lees  de actuele [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag mijn curator / mentor / bewindvoerder mijn dossier inzien?

Sommige mensen kunnen niet goed voor hun eigen belangen zorgen. De rechter kan voor deze mensen een curator, mentor of bewindvoerder benoemen. curator en mentor De curator neemt alle verantwoordelijkheid over. De mentor treedt namens de cliënt op bij beslissingen over behandeling. Zowel curator als mentor kunnen inzage in het medisch dossier krijgen. bewindvoerder Als [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag ik het dossier inzien van een overleden naaste?

De privacy van een cliënt wordt ook na zijn dood beschermd. Daarom hebben nabestaanden in principe geen recht op inzage in het dossier. Een verzoek om het dossier van een overleden partner of familielid in te zien of te laten vernietigen kan daarom niet zomaar worden ingewilligd. Mocht u deze wens toch hebben, dan kunt [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag een advocaat mijn dossier inzien?

Hebt u zelf een advocaat in de arm genomen dan is hij of zij – als uw vertegenwoordiger - bevoegd om alle rechten die u zelf hebt uit te oefenen. Met andere woorden: alle verzoeken van uw advocaat worden behandeld als ware ze van uzelf afkomstig. Vertegenwoordigt de advocaat een tegenpartij dan krijgt hij of [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Hoe veilig is mijn online dossier?

GGz Centraal ontwikkelt een cliëntenportaal waar cliënten online inzage krijgen in hun dossier. Dit portaal is naar verwachting eind 2017 gereed. In het cliëntenportaal kunt u: veilig mailen met uw behandelaar online opdrachten maken online vragenlijsten invullen belangrijke dossierinformatie inzien de agenda bekijken De eerste drie functies worden nu ook  al aangeboden via ons e-healthplatform [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Verstrekken jullie informatie over mijn kind aan derden?

Als derden informatie over de behandeling van uw kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van uw kind af wie daarvoor toestemming moet geven is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven jongeren [...]

woensdag, 23 augustus 2017 |Categorieën: , |

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het [...]

dinsdag, 22 augustus 2017 |Categorieën: |
Ga naar de bovenkant