Dossier

Kan ik mijn dossier inzien?

Dat kan. Wilt u uw dossier inzien, vraag het uw behandelaar. Inzage vindt in principe plaats in het bijzijn van de behandelaar zodat hij of zij zaken in het dossier kan toelichten. Gegevens van en over anderen mag u niet inzien. Dit kunnen gegevens zijn van een naaste met wie uw behandelaar heeft gesproken. Deze [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Ik wil een kopie van (een deel van) mijn dossier, kan dat?

Dat kan. U kunt in principe kosteloos een kopie verkrijgen van uw medisch dossier. Er bestaan situaties waarin wij in alle redelijkheid wel kosten in rekening mogen brengen of uw verzoek om een kopie mogen weigeren. Dat is bijvoorbeeld aan de orde wanneer u om meer dan een kopie van alle gegevens verzoekt. In het [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Kan ik iets in mijn dossier laten corrigeren?

Ja, als u vindt dat gegevens feitelijk onjuist in uw dossier staan kunt u de behandelaar vragen deze te corrigeren. Bent u het niet eens met de visie van uw behandelaar? Dan kunt u uw commentaar in het dossier laten opnemen. Als uw behandelaar het niet met u eens is, kan hij of zij uw [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Kan ik mijn dossier laten vernietigen?

U hebt het recht om voor het einde van de wettelijke bewaartermijn (delen van) uw dossier te laten vernietigen. Voordat het dossier wordt vernietigd vragen we u een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat u het besluit tot vernietiging vrijwillig en bewust van alle consequenties hebt genomen. Een consequentie is bijvoorbeeld dat de behandeling niet [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Mag ik het dossier van mijn kind inzien?

Het hangt van de leeftijd van het kind af of ouders hun dossier mogen inzien. Ouders van kinderen onder de 12 jaar mogen het dossier van hun kind inzien. Tot deze leeftijd hebben kinderen geen zelfstandig recht op inzage. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar, dan kunnen zowel de ouders als het kind [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag mijn curator / mentor / bewindvoerder mijn dossier inzien?

Sommige mensen kunnen niet goed voor hun eigen belangen zorgen. De rechter kan voor deze mensen een curator, mentor of bewindvoerder benoemen. curator en mentor De curator neemt alle verantwoordelijkheid over. De mentor treedt namens de cliënt op bij beslissingen over behandeling. Zowel curator als mentor kunnen inzage in het medisch dossier krijgen. bewindvoerder Als [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag ik het dossier inzien van een overleden naaste?

De privacy van een cliënt wordt ook na zijn dood beschermd. Daarom hebben nabestaanden in principe geen recht op inzage in het dossier. Een verzoek om het dossier van een overleden partner of familielid in te zien of te laten vernietigen kan daarom niet zomaar worden ingewilligd. Mocht u deze wens toch hebben, dan kunt [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Mag een advocaat mijn dossier inzien?

Hebt u zelf een advocaat in de arm genomen dan is hij of zij – als uw vertegenwoordiger - bevoegd om alle rechten die u zelf hebt uit te oefenen. Met andere woorden: alle verzoeken van uw advocaat worden behandeld als ware ze van uzelf afkomstig. Vertegenwoordigt de advocaat een tegenpartij dan krijgt hij of [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Hoe lang bewaart GGz Centraal een dossier?

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt. De Wet Bopz (Bijzondere [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Hoe veilig is mijn online dossier?

GGz Centraal ontwikkelt een cliëntenportaal waar cliënten online inzage krijgen in hun dossier. Dit portaal is naar verwachting eind 2017 gereed. In het cliëntenportaal kunt u: veilig mailen met uw behandelaar online opdrachten maken online vragenlijsten invullen belangrijke dossierinformatie inzien de agenda bekijken De eerste drie functies worden nu ook  al aangeboden via ons e-healthplatform [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Verstrekken jullie informatie over mijn kind aan derden?

Als derden informatie over de behandeling van uw kind opvragen dan hangt het van de leeftijd van uw kind af wie daarvoor toestemming moet geven is het kind jonger dan twaalf, dan is toestemming van de ouders nodig voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geldt dat zowel de ouders als het kind toestemming moeten geven jongeren [...]

woensdag, 23 augustus 2017 |Categorieën: , |
Ga naar de bovenkant