Wet en regelgeving

Ik ben opgenomen in een kliniek van GGz Centraal. Mag ik vrij in- en uitlopen?

In principe heeft iedereen recht op bewegingsvrijheid. Als er door bepaalde omstandigheden beperkingen aan uw bewegingsvrijheid moeten worden gesteld, gebeurt dat altijd in overleg met u. Afspraken worden vastgelegd in uw behandelplan. De meeste patiënten zijn vrijwillig in ggz Centraal opgenomen. Er zijn echter ook patiënten gedwongen opgenomen, na een beslissing van de rechter. Bent [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Bopz?

Het college van geneesheer-directeuren Bopz is verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van de wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) binnen GGz Centraal. Uw behandeling bij GGz Centraal valt onder de verantwoordelijkheid van uw eigen behandelaar. Voor vragen over gedwongen opname of verplichte behandeling, kunt u zich wenden tot de geneesheer-directeur van de kliniek waar u verblijft [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: |

Hoe lang bewaart GGz Centraal een dossier?

De wettelijke bewaartermijn van uw gegevens is 15 jaar. Of langer als dat nodig is voor een goede hulpverlening. GGz Centraal start de bewaartermijn op het moment dat uw behandeling of begeleiding bij ons is afgerond. De bewaartermijn voor dossiers van minderjarigen begint als de cliënt de meerderjarigheidsgrens (18 jaar) bereikt. De Wet Bopz (Bijzondere [...]

donderdag, 22 februari 2018 |Categorieën: , |

Kan ik voor mijn naaste curatele, bewindvoering of mentorschap aanvragen?

Als een partner of familielid curatele, bewindvoering of mentorschap wil aanvragen voor een cliënt van GGz Centraal dan kan hij of zij contact opnemen met de behandelaar. Bij de beoordeling van een verzoek tot curatele, bewindvoering of mentorschap kan de rechter vragen om een geneeskundige verklaring. Pas als de kantonrechter een formeel verzoek indient bij [...]

dinsdag, 22 augustus 2017 |Categorieën: |
Ga naar de bovenkant